IVF

Chasing Dreams

Hexagram 46 „jemné přesvědčování“ věštec lásky I ťing

jemné přesvědčování

věštec lásky

Hexagram 46


tiše to dělá.


je cíl dosáhnout, ale je to jemnéa vyžaduje gentletouch. Jemné přesvědčování poskytuje minimální pomoc potřebnou k pomociněco spadá na místo z vlastní vůle.

používejte vytrvalost a takt, abyste vyjednali způsob, jakým jedentep najednou.Tlak nemusí být silný, ale může být dobře naplánován a stanoven. Pokud se to nepodaří tímto způsobem, nechte je jít raději než vynutit problém.

použitím pouze jemného přesvědčování lze mít jistotu, že cíle bylo dosaženo se souhlasem všech stran.

hexagram je paradigma pro úspěšnou výuku.Spíše než vnucovat znalosti násilně, dobrý učitel to nabízí živým a zajímavým způsobem a přetrvává, dokud není student vnímavý a není slyšet zpráva. Znalosti jsou prezentovány v krátkých lekcích, které lze snadno pochopit a je oceňováno, že nebyly předány pouze pro cíle učitele.

proces hojení je příkladem jemného přesvědčování. Neléčíme ránu tolik, jakopomáhejte ji uzdravit se.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.