IVF

Chasing Dreams

obtěžování právník

Dallas obtěžování právníci zastupují klienty v Dallasu a Fort Worth oblasti s obtěžování a nepřátelské pracovní prostředí nároky při práci. Zaměstnanci mohou trpět obtěžováním nebo nepřátelským pracovním prostředím v rukou spolupracovníka, dohledu, vyššího vedení, zákazníků a poskytovatelů služeb. Ne všechny formy obtěžování na pracovišti jsou zákonem zakázány. Váš šéf může být blbec, pokud váš šéf není blbec způsobem, který porušuje pracovní právo.

federální i Texaské zákony zakazují obtěžování nebo nepřátelské pracovní prostředí, pokud základem obtěžování nebo nepřátelství je chráněný status zaměstnance nebo výkon chráněného pracovního práva. Mezi tyto chráněné stavy patří věk, postižení,národní původ, rasa / etnicita/barva, náboženství a pohlaví/pohlaví. Můžete být také obtěžováni za výkon práva, jako je čerpání dovolené schválené FMLA, požadovat přiměřené ubytování pro zdravotní postižení,vykonávat svou odborovou organizaci nebo spolupracovat se spolupracovníky na zlepšení pracovních podmínek, nebo odveta za podání mzdového nároku nebo diskriminace. Práce s právníky Fort Worth a Dallas Texas vám může pomoci chránit sebe a svou práci před obtěžováním na pracovišti.

co je nezákonné obtěžování podle Texaského pracovního práva?

podle federálního a Texaského práva dochází k nezákonnému obtěžování třemi způsoby. Za prvé, může k tomu dojít, když člen vedení podnikne nějaký krok proti vašemu zaměstnání, jako je ukončení, nepropagace nebo degradace na základě vašeho chráněného statusu nebo výkonu práva. Druhý, k tomu dochází, když se trvalé urážlivé chování stává podmínkou trvalého zaměstnání. K tomu často dochází v případech sexuálního obtěžování, kdy manažer přiměje podřízeného pokračovat v sexu nebo chodit s někým vztah, aby si udržel svou práci. Třetí, může k tomu dojít, když je zaměstnanec vystaven urážlivému chování na základě chráněného statusu nebo výkonu zákonného práva, když je urážlivé chování všudypřítomné nebo dostatečně závažné, aby vytvořilo pracovní prostředí, které je zastrašující, nepřátelský, nebo urážlivé.

tento třetí scénář je to, co si většina lidí myslí, když si myslí o nepřátelském pracovním prostředí, protože to je scénář, ve kterém se lidé kolem zaměstnance účastní urážlivého chování. K protiprávnímu obtěžování může dojít, když urážlivé chování přichází od vedení, spolupracovníci, nebo lidé, které může zaměstnavatel ovládat, jako jsou dodavatelé, poskytovatelé služeb, nebo zákazníci. Klíčovým bodem v tomto scénáři je, že útočné chování musí být všudypřítomné nebo závažné. To znamená, že drobné nepříjemnosti nebo občasné, izolované incidenty se nezvýší na úroveň nezákonného obtěžování. Výjimkou je situace, kdy je izolovaný incident obzvláště závažný, jako je útok nebo sexuální napadení.

při jakémkoli druhu obtěžování můžete najít svou práci nebo pracovní příležitosti v ohrožení. Proto stojí za to mluvit s právníkem na obtěžování na pracovišti v Texasu o potenciálních nárocích na nepřátelské pracovní prostředí v Dallasu a Fort Worth.

je-li zaměstnavatel odpovědný za nezákonné obtěžování v Dallasu nebo Fort Worth?

určení, kdy se zaměstnavatel stane odpovědným za nepřátelské pracovní prostředí, je nesmírně důležitým prvkem prokazování nároku na obtěžování nebo nepřátelské pracovní prostředí. Odpovědnost zaměstnavatele se liší v závislosti na tom, jak k obtěžování dochází a kdo se dopouští urážlivého chování.

pokud člen vedení obtěžuje zaměstnance a má negativní vliv (nazývaný nepříznivý pracovní účinek) na zaměstnání zaměstnance, jako je ukončení, degradace, nepropagování, pak je zaměstnavatel automaticky odpovědný za nepřátelské pracovní prostředí.

pokud člen vedení zaměstnance obtěžuje, ale nedochází k nepříznivému pracovnímu postupu proti zaměstnanci, má zaměstnavatel možnost vyhnout se odpovědnosti. Zaměstnavatel musí prokázat, že se přiměřeně snažil zabránit a napravit obtěžující chování a že zaměstnanec nepřiměřeně nevyužil preventivních nebo nápravných příležitostí poskytovaných zaměstnavatelem. Pokud zaměstnavatel nemůže prokázat, že obě tyto podmínky jsou pravdivé, bude odpovědný.

na druhou stranu, pokud obtěžování přichází od někoho jiného, pak bude zaměstnavatel odpovědný, pokud o tom věděl nebo měl vědět a nepřijal rychlá a vhodná nápravná opatření.

co musí zaměstnanec dělat, když je nezákonně obtěžován v Texasu

zaměstnanci často trpí obtěžováním, ale nedochází k žádným nepříznivým činnostem v zaměstnání. Spíše než trpět pokračující nepřátelství, zaměstnanci opustit nebo vzít demotions, aby se zabránilo nepřátelské pracovní prostředí. Tomu se říká konstruktivní propuštění, což znamená, že zaměstnavatel učinil podmínky tak nesnesitelné, že se se zaměstnavatelem zachází, jako by učinil úmyslné rozhodnutí o ukončení zaměstnance. Problém v těchto případech spočívá v tom, že zaměstnanec musí prokázat, že obtěžování bylo protiprávní a že za něj odpovídá zaměstnavatel.

pokud vedoucí podnikne proti vám nepříznivé opatření

v našem prvním scénáři, kdy se nadřízený účastní nepříznivého opatření, učinil zaměstnavatel úmyslné jednání proti zaměstnanci. Není třeba dokazovat konstruktivní propuštění. Místo toho, pokud se vám to stalo, musíte rychle kontaktovat právníka v oblasti zaměstnanosti, abyste posoudili vaši situaci a pokročili v ochraně svých práv.

pokud se jedná o supervizora, ale nepřijme nepříznivé opatření

v našem druhém scénáři, kdy supervizor obtěžuje, ale nedochází k žádnému nepříznivému opatření, musí se zaměstnanec podívat na politiku zaměstnavatele proti obtěžování. Většina zaměstnavatelů má nějakou formu politiky proti obtěžování, která zahrnuje proces hlášení obtěžování. Musíte postupovat podle tohoto procesu a nahlásit obtěžování. Zaměstnavatel bude odpovědný, pokud nepřijme vhodné kroky k ukončení obtěžování. Výjimkou je, když by tento proces byl skutečně zbytečný. Příkladem této vzácné výjimky by bylo, kdyby osoba, které musíte nahlásit, byla obtěžující nebo obtěžování pochází od vlastníka společnosti. V opačném případě, pokud nenahlásíte obtěžování, nemůžete zvítězit nad konstruktivním požadavkem na propuštění.

pokud není supervizor zapojen

do našeho třetího scénáře, kde obtěžování nepochází z vedení, musíte nahlásit obtěžování. Pokud má váš zaměstnavatel zásady proti obtěžování, měli byste dodržovat zásady a informovat svého bezprostředního nadřízeného, pokud to není osoba v politice. Zde požadavek na hlášení není absolutním požadavkem, ale vaše nároky budou mnohem silnější, pokud to nahlásíte.

pokud není jasné, jaká úroveň zaměstnanců je součástí obtěžování-promluvte si s právníkem obtěžování Fort Worth nebo Dallas

někdy není hranice mezi jednou formou obtěžování a druhou jasná. Může být obtížné přesně určit, kdo je na vině za obtěžování nebo jak vysoko se řetěz vyskytuje. Je důležité diskutovat o těchto otázkách s advokátem Fort Worth nebo Dallas, jako je Adam Kielich, který může situaci posoudit a pomoci vám orientovat se na řešení.

jak vám může Dallas employment attorney pomoci

bez ohledu na to, který scénář vyústil v obtěžování ovlivňující vaši práci, měli byste mluvit s Fort Worth a Dallas employment attorney o vaší situaci, abyste určili svá práva a nároky. Zaměstnanci často trpí nezákonným obtěžováním v práci, protože si myslí, že nemají jinou možnost, než trpět. To není tento případ. Mnohokrát zaměstnavatelé budou brát nároky na obtěžování vážně, když zaměstnanec zahrnuje právníka obtěžování. To může stačit k vyřešení situace bez dalších kroků. Jindy zaměstnavatelé nadále odmítají plnit svou zákonnou povinnost zastavit nezákonné obtěžování. V těchto případech může být nutné podat stížnosti na diskriminaci u agentur pro občanská práva nebo nakonec podat žalobu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.