IVF

Chasing Dreams

Washington DC Hit and Run právník

většina dopravních nehod není velký problém. I v případě, že řidič je na zavinění za nehodu, jejich pojištění bude pravděpodobně platit za majetek nebo ublížení na zdraví, které způsobí na jinou osobu. To však platí pouze v případě, že motorista dodržuje pravidla týkající se povinností řidiče po kolizi.

Stručně řečeno, kdykoli, že kolize způsobí jakoukoli škodu na majetku nebo zranění, musí řidič zůstat na místě činu, poskytnout identifikační údaje a v případě potřeby zavolat lékařskou pomoc. Jakékoli nesplnění této povinnosti je trestným činem, kdy odsouzení může mít za následek ztrátu licence, zaplacení vysokých pokut nebo dokonce trest odnětí svobody.

právník Washington DC hit and run by mohl pomoci obžalovaným, kteří čelí obvinění, která zahrnují opuštění místa nehody. Cílem specializovaného právníka je chránit práva svých klientů pokračovat v řízení a porazit veškerá trestní obvinění, která mohou ohrozit jejich svobodu.

odpovědnost řidiče po srážce

je hlavní odpovědností všech řidičů pečovat o blaho všech ostatních lidí, se kterými se mohou na silnici setkat. To zahrnuje odpovědnost za zastavení po nehodě, bez ohledu na to, kdo je na vině. Tato odpovědnost není jen pro civilní účely, ale také nese trestní váhu.

v důsledku toho Washington DC kriminalizuje akt opuštění místa nehody. DC kód §50-201. 05 c, nazvaný opuštění po srážce, uvádí, že všichni lidé zapojení do jakékoli dopravní nehody, která má za následek poškození majetku nebo fyzické zranění, se musí zastavit na místě nehody.

v případě fyzického zranění musí řidiči zavolat vymáhání práva, v případě potřeby zavolat sanitku a poskytnout osobní údaje. Pokud nehoda způsobí pouze škodu na majetku, musí řidiči zavolat donucovací orgány a poskytnout osobní údaje. Tento zákon platí bez ohledu na to, který řidičje zaviněna nehodou.

důsledky odchodu po srážce

opuštění místa nehody je trestným činem. To znamená, že odsouzení bude mít za následek nejen body na řidičském průkazu, ale může také vést k požadavku platit vysoké pokuty a dokonce i trest odnětí svobody.

odsouzení za zranění bude automaticky vyžadovat zrušení řidičského průkazu. Kromě toho může odsouzení za fyzické zranění vést k trestu odnětí svobody až na 180 dní za první odsouzení. Tento trest se může zvýšit na jeden rok ve vězení za následné odsouzení.

pokud kolize způsobí pouze fyzické zranění, bude na řidičském průkazu posouzeno osm bodů. Odsouzení však může mít za následek až 30 dní ve vězení za první trestný čin. V obou případech je odchod ze scény po kolizi vážnou záležitostí, kdy by obžalovaní měli učinit rázný krok k obraně.

mluvte s právníkem Washington DC Hit and Run dnes

Washington DC bere obvinění z opuštění místa nehody velmi vážně. Kód DC vyžaduje, aby všichni účastníci kolize zůstali na místě, aby si vyměnili informace, kontaktovat policii, a v případě potřeby poskytnout lékařskou pomoc. Jakékoli nedodržení této povinnosti může vést k trestnímu stíhání.

tato stíhání by mohla vést ke ztrátě řidičského průkazu, zaplacení vysokých pokut a zdlouhavých trestů odnětí svobody. Je nezbytné, aby obžalovaní, kteří čelí těmto obviněním, chránili svou budoucnost.

pronájem Washington DC hit a run právník by mohl poskytnout tuto ochranu. Jejich cílem je chránit práva svých klientů pokračovat v řízení a porazit veškerá obvinění ze strany státních zástupců, že porušili své povinnosti řidičů. Kontaktujte právníka ještě dnes a naplánujte konzultaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.