IVF

Chasing Dreams

Hit and Run advokat

de fleste trafikulykker er ingen big deal. Selv hvis en chauffør er skyld i en ulykke, vil deres forsikring sandsynligvis betale for enhver ejendom eller kropsskade, som de påfører en anden person. Dette gælder dog kun, hvis en bilist følger DC ‘ s regler vedrørende en førers pligter efter en kollision.

kort sagt, når som helst en kollision forårsager nogen form for materiel skade eller personskade, skal en chauffør forblive på stedet, give identificerende oplysninger og ringe til lægehjælp, hvis det er nødvendigt. Enhver manglende opfyldelse af denne pligt er en strafbar handling, hvor en overbevisning kan resultere i tab af licens, betaling af store bøder eller endda en fængselsstraf.

en amerikansk hit and run-advokat kan hjælpe tiltalte, der står over for anklager, der involverer at forlade ulykkesstedet. En dedikeret advokats mål er at beskytte deres kunders rettigheder til at fortsætte med at køre og besejre eventuelle kriminelle anklager, der kan true deres frihed.

en chaufførs ansvar efter en kollision

det er et centralt ansvar for alle chauffører at passe på trivsel for alle andre mennesker, de måtte støde på, mens de er på farten. Dette omfatter et ansvar for at stoppe efter en ulykke sker, uanset hvem der er skyld. Dette ansvar er ikke kun til civile formål, men har også kriminel vægt.

som følge heraf kriminaliserer DC handlingen om at forlade ulykkesstedet. DC-kode Kurt 50-2201.05 c, kaldet forlader efter kollision, siger, at alle mennesker, der er involveret i enhver bilulykke, der resulterer i materielle skader eller fysisk skade, skal stoppe ved ulykkesstedet.

i tilfælde af fysisk skade skal chauffører ringe til retshåndhævelse, om nødvendigt ringe til en ambulance og give personlige oplysninger. Hvis ulykken kun resulterer i materielle skader, skal chauffører ringe til retshåndhævelse og give personlige oplysninger. Denne lov gælder uanset hvilken chauffører skyld i ulykken.

konsekvenserne af at forlade efter kollision

at forlade ulykkesstedet er en kriminel handling. Dette betyder, at en domfældelse ikke kun vil resultere i Point på et kørekort, men også kan resultere i kravet om at betale store bøder og endda en fængselsstraf.

en domfældelse, der involverer en personskade, kræver automatisk tilbagekaldelse af et kørekort. Derudover kan en domfældelse om fysisk skade resultere i en fængselsperiode på op til 180 dage for en første domfældelse. Denne straf kan stige til et års fængsel for en efterfølgende domfældelse.

når kollisionen kun resulterer i fysisk skade, vurderes otte point på et kørekort. Imidlertid, overbevisningen kan resultere i op til 30 dage i fængsel for en første lovovertrædelse. I begge tilfælde, en forlader scenen efter en kollision afgift er en alvorlig sag, hvor tiltalte bør tage et stærkt skridt til at forsvare sig.

Tal med en amerikansk Hit and Run advokat i dag

USA tager beskyldninger om at forlade ulykkesstedet meget alvorligt. DCS kode kræver, at alle deltagere i en kollision forbliver på stedet for at bytte information, kontakte politiet og yde lægehjælp, når det er nødvendigt. Enhver manglende overholdelse af denne pligt kan resultere i strafforfølgning.

disse retsforfølgelser kan resultere i tab af kørekort, betaling af tunge bøder og lange fængselsstraffe. Det er vigtigt, at tiltalte, der står over for disse anklager, beskytter deres fremtid.

ansættelse af en hit and run advokat kan give denne beskyttelse. Deres mål er at beskytte deres kunders rettigheder til at fortsætte med at køre og at besejre eventuelle beskyldninger fra anklagere om, at de overtrådte deres ansvar som chauffører. Kontakt en advokat i dag for at planlægge en konsultation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.