IVF

Chasing Dreams

Miten mielen ja kehon harjoittelu toimii-integraatio vai erottaminen? | IVF

the clarify of mindfulness

One recent perspective jakaa mindfulness-meditaation tai intervention (1) ”mindfulness-based stress reduction (MBSR) and related group-based mindfulness interventions such as mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), and (2) mindfulness-related interventions such as acceptance and commitment therapy (ACT), dialectical behavioral stress management (DBT), cognitive behavioral stress management, and integrative body-mind training (IBMT)” (Creswell, 2017). Hämmennystä aiheuttaa se, että lause ”related group-based mindfulness interventions” ja termi ”mindfulness-related interventions” vaikuttavat täsmälleen samalta. Kuitenkin, vaikka kirjoittaja ehdottaa ero asuu ”ryhmäpohjainen” näkökohta, monet muut interventiot kuten MBSR ja MBCT ovat myös ryhmäpohjaisia. Lisäksi interventiot (1) määritellään koulutukseksi, joka edistää mindfulness, kun taas interventiot (2) on luonnehdittu koulutukseksi, joka sisältää mindfulness yhtenä osana ohjelmaa. Todellisuudessa tämä on kaikkea muuta kuin tarkkaa, sillä MBSR ja MBCT sisältävät myös useita komponentteja, kuten mindfulnessin. Siksi kirjoittajan tekemän eron huolellisen tarkastelun jälkeen suurin ero (1) ja (2) välillä näyttää olevan se, että ensin mainitulla on intervention nimessä termi ”mindfulness”, joka siis luokitellaan mindfulness-perusteisiksi interventioiksi, mutta jälkimmäisellä ei. Tarjotaksemme perusteellisemman ymmärryksen, esitämme alla joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja näissä interventioissa, joita alan johtavat tutkijat ovat käsitelleet (Kabat-Zinn, 1990; Segal ym., 2002; Davidson and Kabat-Zinn, 2004; Smith, 2004; Linehan, 2014; Tang et al., 2015; Hayes et al., 2016; Tang, 2017).

MBSR: ssä on useita komponentteja, kuten mindfulness, joogaharjoitus, kehon venyttely, ryhmäkeskustelu ja muut ohjelman osatekijät, kuten (2) edellä mainitut mindfulnessiin liittyvät interventiot. Esimerkiksi MBSR: ää kuvailtiin ”ohjelmaksi, joka keskittyy opettelemaan tietoisena kehon tuntemuksista kehon skannausten, lempeän venyttelyn ja joogan mindfulness-harjoitusten avulla sekä keskusteluihin ja harjoituksiin, jotka on suunnattu soveltamaan tietoisuustietoisuutta päivittäisiin elämänkokemuksiin, mukaan lukien stressin käsittely” (Creswell, 2017, S. 495). Siksi ei ole järkevää luonnehtia MBSR: ää tai MBCT: tä vain mindfulness-interventioksi, vaan sulkea pois muut mindfulness-interventiot, joiden nimissä ei yksinkertaisesti ole termiä ”mindfulness”. Sopusoinnussa MBSR Kehittäjä Kabat-Zinn selvennys kirjassaan ja myöhemmin artikkeleita, ei ole puhdasta mindfulness-ohjelma, ja mindfulness intervention kuten MBSR sisältää muita tekniikoita (Kabat-Zinn, 1990; Davidson et al., 2003; Davidson ja Kabat-Zinn, 2004). Smith (2004) huomautti myös, että ”MBSR system on mindfulness-meditaation, keskittyvän meditaation, passiivisten hengitysharjoitusten, joogan venyttelyn ja muiden komponenttien amalgaami.”Siksi mindfulness-interventio tai-koulutus toimii integroimalla useita tekniikoita ja komponentteja yhden tekniikan – mindfulnessin-sijaan. Samaan tapaan MBCT: n kehittäjät kuvailivat koulutusta ohjelmaksi, joka ammentaa kognitiivisen käyttäytymisen terapiasta (CBT) ja perinteisistä mindfulness-käytännöistä, kuten MBSR: stä. Määritelmän mukaan MBCT on psykologinen interventio henkilöille, joilla on masennuksen uusiutumisen riski (Segal et al., 2002). On selvää, että MBCT sisällyttää ohjelmaansa myös muita koulutuksia, kuten CBT: n, eikä MBCT: n ehdottaminen mindfulness-interventioksi ole järkevää, mutta muut vastaavat ohjelmat (esim.ACT, DBT, IBMT) ilman termiä ”mindfulness” eivät ole. Tämä selvennys on ratkaisevan tärkeä, koska väärinkäsitys siitä, mitä mindfulness-interventiot ovat, johtaa tutkimusyhteisöä ja suurta yleisöä harhaan mindfulnessin ja sen soveltamisen suhteen ja voi aiheuttaa hämmennystä tai jopa ennakkoluuloja alan tutkimuksesta ja soveltavasta työstä kiinnostuneille ihmisille.

todellisuudessa mindfulness ei ole vain käsite tai termi, vaan se on suora kokemus ennen ihmisen käsitteellistymistä sinänsä. Ilman omakohtaista kokemusta mindfulnessista voi saada vain osittaisen heijastuksen tuosta kokemuksesta-ehkä kuin sokea mies koskettaisi norsua. Siksi mindfulness-meditaation tai intervention nimi ”mindfulness” – termin kanssa tai ilman sitä ei saisi määritellä ohjelman luonnetta. Sen sijaan mindfulness-harjoittelun tarkat komponentit ja ohjeet ratkaisevat ohjelman määrittelyn. Lisäksi meidän on ymmärrettävä, että mindfulness-menetelmät sisältävät aina useita komponentteja, eikä ole olemassa puhdasta ”mindfulnessia”, jossa on vain mindfulness-komponentti (Davidson and Kabat-Zinn, 2004; Smith, 2004; Tang, 2017). Seuraavassa osiossa annamme esimerkkejä kahden keskeisen osatekijän – body-based exercise and mindfulness program (Tang, 2017) havainnollistamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.