IVF

Chasing Dreams

“holdinging on the past” meaning

Ja, “holdinging on the past” means much same as “dwelling in the past,” but are tightly different.

“vasthouden aan het verleden” heeft bijna altijd negatieve connotaties, vaak gebruikt wanneer iemand niet verder wil gaan in zijn of haar leven van een verloren liefde of de dood van een geliefde. Het is meestal gebonden aan een soort van spijt. Stel je een ouder voor wiens kind 20 jaar geleden stierf, maar die nog steeds de kamer van het kind in dezelfde staat onderhoudt als de dag dat ze stierven, of een man die vaak poriën over oude liefdesbrieven van een vrouw die hem al lang heeft verlaten.

ik kan een zin verzinnen waarin “houd vast aan het verleden” niet op deze verlangende, betreurenswaardige manier wordt gebruikt, maar het is vrij ongebruikelijk. Stel je voor dat iemand overstuur is over het tempo van verandering in het leven, ze zouden kunnen zeggen: “We moeten vasthouden aan het verleden of al onze tradities zullen verloren gaan.”Dat is niet de norm, door een stuk van de verbeelding, maar het is mogelijk en zou idiomatisch correct zijn.

“wonen in het verleden” kan zowel negatieve als positieve connotaties hebben. Het kan precies hetzelfde betekenen als “vasthouden aan het verleden”, maar het kan ook worden gebruikt voor een persoon die zijn of haar verleden op een positieve manier koestert. Stel je een voormalige Sportster voor die geniet van hun vroegere bekendheid. Het zou ook een redelijke zin zijn om de mentale toestand te beschrijven van iemand die lijdt aan dementie en wiens geest echt een eerdere tijd in zijn leven bewoont.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.