IVF

Chasing Dreams

Heksagram 46 „Delikatna perswazja” Wyrocznia miłości I Ching

Delikatna perswazja

Wyrocznia miłości

heksagram 46


delikatnie to robi.


jest cel do osiągnięcia, ale jest subtelny i wymaga gentletouch. Delikatna perswazja zapewnia minimalną pomoc potrzebną, aby dopomócnie rzecz sama w sobie.

użyj wytrwałości i taktu, aby negocjować sposób na raz.Presja nie musi być silna, ale może być dobrze zaplanowana i określona. Jeśli nie uda się w ten sposób, pozwól im odejść, a nie wymusić problem.

stosując tylko delikatną perswazję można być pewnym, że cel został osiągnięty przy współudziale wszystkich stron.

heksagram jest paradygmatem udanego nauczania.Zamiast narzucać wiedzę na siłę, dobry nauczyciel oferuje ją w żywy i interesujący sposób i trwa, dopóki uczeń nie jest otwarty i nie usłyszy wiadomości. Wiedza jest prezentowana na krótkich lekcjach, które mogą być łatwo zrozumiane i doceniane jako nie przekazane do celów samego nauczyciela.

proces uzdrawiania jest przykładem delikatnej perswazji. Nie leczymy rany tak bardzo, jak pomagamy jej wyleczyć samą siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.