IVF

Chasing Dreams

Washington DC Hit and Run Lawyer

większość wypadków drogowych to nic wielkiego. Nawet jeśli kierowca ponosi winę za wypadek, jego ubezpieczenie prawdopodobnie pokryje wszelkie szkody majątkowe lub cielesne, które wyrządzi innej osobie. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy kierowca przestrzega przepisów Waszyngtonu dotyczących obowiązków kierowcy po kolizji.

krótko mówiąc, za każdym razem, gdy kolizja spowoduje jakiekolwiek uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, kierowca musi pozostać na miejscu zdarzenia, podać dane identyfikacyjne i w razie potrzeby wezwać pomoc medyczną. Każde niedopełnienie tego obowiązku jest przestępstwem, w którym skazanie może skutkować utratą licencji, zapłatą wysokich grzywien, a nawet wyrokiem więzienia.

adwokat z Waszyngtonu mógłby pomóc oskarżonym, którym postawiono zarzuty dotyczące opuszczenia miejsca wypadku. Celem dedykowanego adwokata jest ochrona praw Klientów do kontynuowania jazdy i pokonanie wszelkich zarzutów karnych, które mogą zagrozić ich wolności.

obowiązki kierowcy po kolizji

głównym obowiązkiem wszystkich kierowców jest dbanie o dobre samopoczucie wszystkich innych osób, które mogą napotkać podczas jazdy. Obejmuje to odpowiedzialność za zatrzymanie się po wypadku, niezależnie od tego, kto jest winny. Odpowiedzialność ta nie jest tylko do celów cywilnych, ale ma również znaczenie kryminalne.

Kodeks DC §50-2201. 05 c, zwany opuszczeniem po kolizji, stanowi, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek wypadek samochodowy, który skutkuje uszkodzeniem mienia lub obrażeniami fizycznymi, muszą zatrzymać się na miejscu wypadku.

w przypadku urazu fizycznego kierowcy muszą zadzwonić do organów ścigania, w razie potrzeby wezwać karetkę pogotowia i podać dane osobowe. Jeśli wypadek skutkuje tylko uszkodzeniem mienia, kierowcy muszą zadzwonić do organów ścigania i podać dane osobowe. Prawo to obowiązuje niezależnie od tego, który kierowca jest winny wypadku.

konsekwencje wyjazdu po kolizji

opuszczenie miejsca wypadku jest przestępstwem. Oznacza to, że skazanie spowoduje nie tylko punkty na prawo jazdy, ale może również skutkować wymogiem zapłaty wysokich kar, a nawet kary więzienia.

wyrok skazujący z tytułu obrażeń ciała będzie automatycznie wymagał cofnięcia prawa jazdy. Ponadto wyrok w sprawie urazu fizycznego może skutkować karą pozbawienia wolności do 180 dni za pierwszy wyrok. Kara ta może wzrosnąć do jednego roku więzienia za późniejsze skazanie.

gdy kolizja skutkuje jedynie urazem fizycznym, na prawie jazdy będzie naliczane osiem punktów. Jednak skazanie może skutkować do 30 dni więzienia za pierwsze przestępstwo. W obu przypadkach opuszczenie miejsca zdarzenia po zarzutach kolizji jest poważną sprawą, w której oskarżeni powinni podjąć silny krok, aby się bronić.

Porozmawiaj z prawnikiem z Waszyngtonu

Waszyngton bardzo poważnie traktuje zarzuty opuszczenia miejsca wypadku. Kod DC wymaga, aby wszyscy uczestnicy kolizji pozostali na miejscu w celu wymiany informacji, skontaktowania się z policją i udzielenia pomocy medycznej w razie potrzeby. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować wszczęciem postępowania karnego.

te oskarżenia mogą doprowadzić do utraty prawa jazdy, zapłaty wysokich grzywien i długich wyroków więzienia. Ważne jest, aby oskarżeni, którzy stawią czoła tym zarzutom, chronili swoją przyszłość.

zatrudnienie prawnika z Waszyngtonu może zapewnić taką ochronę. Ich celem jest ochrona praw Klientów do kontynuowania jazdy oraz pokonanie oskarżeń prokuratorów, że naruszyli oni swoje obowiązki jako kierowcy. Skontaktuj się z adwokatem już dziś, aby umówić się na konsultację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.