IVF

Chasing Dreams

” att hålla fast vid det förflutna ”betyder

ja,” att hålla fast vid det förflutna ”betyder ungefär samma som” bostad i det förflutna”, men är lite annorlunda.

”att hålla fast vid det förflutna” har nästan alltid negativa konnotationer, som ofta används när någon inte kommer att gå vidare i sitt liv från en förlorad kärlek eller en älskades död. Det är vanligtvis knutet till en ånger av något slag. Föreställ dig en förälder vars barn dog för 20 år sedan men som fortfarande håller barnets rum i samma skick som den dag de dog, eller en man som ofta porer över gamla kärleksbrev från en kvinna som för länge sedan lämnade honom.

jag kan göra en mening där ”håll fast vid det förflutna” inte används på detta längtan, beklagliga sätt, men det är ganska ovanligt. Föreställ dig att någon är upprörd över förändringstakten i livet, de kan säga, ”Vi måste hålla fast vid det förflutna eller alla våra traditioner kommer att gå vilse.”Det är inte normen, av någon fantasi, men det är möjligt och skulle vara idiomatiskt korrekt.

”bo i det förflutna” kan ha antingen negativa eller positiva konnotationer. Det kan betyda exakt samma sak som att ”hålla fast vid det förflutna” men det kan också användas för en person som vårdar sitt förflutna på ett positivt sätt. Föreställ dig en före detta sportstjärna som njuter av deras tidigare framträdande. Det skulle också vara en rimlig fras för att beskriva det mentala tillståndet hos någon som lider av demens och vars sinne verkligen bor i en tidigare tid i sitt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.