IVF

Chasing Dreams

Hexagram 46 ”mild övertalning” Oracle of Love I Ching

mild övertalning

orakel av kärlek

Hexagram 46


mjukt gör det.


det finns ett mål att nå men det är subtilt och kräver en gentletouch. Gentle övertalning ger minimal hjälp som behövs för att hjälpanågot falla i stället för sig själv.

använd uthållighet och takt för att förhandla om ett sätt onestep i taget.Trycket behöver inte vara kraftfullt, men det kan vara välplanerat och bestämt. Om saker inte lyckas på detta sätt, låt dem gå snarareän tvinga frågan.

genom att bara använda mild övertalning kan man vara säker på att ett mål har uppnåtts med alla parters samstämmighet.

hexagrammet är ett paradigm för framgångsrik undervisning.I stället för att påföra kunskap kraftfullt erbjuder en bra lärare det på ett livligt och intressant sätt och fortsätter tills Eleven är mottaglig och meddelandet hörs. Kunskapen presenteras i korta lektioner som lätt kan förstås och uppskattas som att de inte har getts för lärarens ändamål ensam.

läkningsprocessen är ett exempel på mild övertalning. Vi läker inte ett sår så mycket somhjälpa det att läka sig själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.