IVF

Chasing Dreams

Hunt Allcott

Professor Allcott är en tillämpad mikroekonomi som studerar ämnen i beteendeekonomi, miljöekonomi, Offentlig ekonomi och industriell organisation. Han är seniorforskare vid Microsoft Research, docent i ekonomi vid New York University, forskningsassistent vid National Bureau of Economic Research och medredaktör för Journal of Public Economics. Han är vetenskaplig chef för ideas42, en tankesmedja som tillämpar insikter från Psykologi och ekonomi till affärs-och policydesignproblem, ett dotterbolag till Poverty Action Lab, ett nätverk av forskare som använder randomiserade utvärderingar för att svara på kritiska policyfrågor i kampen mot fattigdom och en Fakultetsförbund till E2e, en grupp ekonomer, ingenjörer och beteendeforskare fokuserade på att utvärdera och förbättra energieffektivitetspolitiken. Han var en bidragande författare till den femte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar.

Professor Allcott har en doktorsexamen från Harvard University och en BS och MS från Stanford University.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.